Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

4-leté studium


obor 79-41-K/41 - gymnázium - všeobecné zaměření

obor 79-41-K/41 - gymnázium - zaměření s rozšířenou výukou TEV

obor 79-42-K/41 - gymnázium - sportovní příprava ¤   více zde