Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Dokumenty školy


školní řád     zde   ...

klasifikační řád    zde   ...

provozní řád skříňkové šatny     zde   ...


info PČR k problematice útoků na školách     zde   ...
nabídka volitelných předmětů pro budoucí 3. ročníky    zde   ...


nabídka volitelných předmětů pro budoucí 4. ročníky     zde   ...

žádosti a formuláře

    potvrzení o studiu     zde   ...

    žádost o uvolnění     zde   ...

    žádost o změnu studijního oboru    zde   ...

    žádost o prodloužení zkouškového období    zde   ...

    žádost o opakování ročníku    zde   ...

    žádost o přerušení studia    zde   ...

    žádost o změnu semináře    zde   ...

    souhlas rodičů s výdělečnou činností nezletilého    zde   ...

    plnění studijních povinností    zde   ...

    záznam o úrazu    zde   ...

    informace ke školnímu úrazu žáků    zde   ...

    posudek o bolestném    zde   ...

    pravidla, bezinfekčnost, odpovědnost při LSK    zde   ...

    pravidla, bezinfekčnost, seřízení lyží a odpovědnost při ZVK    zde   ...
zásady individuálního výukového rozvrhu    zde   ...

zásady plánu úpravy studia - uvolnění studenta z výuky    zde   ...

povinnosti žáka studijního oboru - sportovní příprava    zde   ...

refundace studenstkého jízdného

           žádost + poučení    zde   ...