Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Maturita


Termíny maturitních zkoušek - jaro 2020      zde   ...

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určují konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020
V Praze dne 29. srpna 2019
č. j.: MSMT-29408/2019-1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a na pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020.
Mgr. Václav Pícl v. r.
Jarní zkušební období
  didaktické testy a písemné práce         bude určeno MŠMT
  ústní zkoušky         od 16.5. - 10.6.2020
Podzimní zkušební období
  didaktické testy a písemné práce         
  ústní zkoušky         
Přihláška k maturitní zkoušce      zde   ...


Seznam titulů k ústní maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura 2019/2020 - pro všechny třídy     zde   ...
pro školní rok 2019/20 vypisuji tyto profilové zkoušky     více zde


předmět maturitní okruhy
biologie     okruhy zde   ...
anglický jazyk (jiný než vybraný státní)     okruhy zde   ...
německý jazyk (jiný než vybraný státní)     okruhy zde   ...
francouzský jazyk (jiný než vybraný státní)     okruhy zde   ...
ruský jazyk (jiný než vybraný státní)     okruhy zde   ...
dějepis     okruhy zde    ...
fyzika     okruhy zde   ...
chemie     okruhy zde   ...
informační a komunikační technologie     okruhy zde   ...
matematika     okruhy zde   ...
teorie sportovní přípravy - pro obor TEV     okruhy zde   ...
teorie sportovní přípravy - pro obor SP     okruhy zde   ...
základy společenských věd     okruhy zde   ...
zeměpis     okruhy zde   ...
HV, VV - nepovinné předměty     okruhy zde   ...


Žák z této nabídky vybírá povinně dva různé předměty, nepovinně může zvolit maximálně dva další předměty. Zkouška probíhá ústní formou. U všech předmětů je doba zkoušky 15 min. - příprava a 15 min. - vlastní ústní zkouška.

Od školního roku 2016/2017 není matematika+ maturitní zkouškou. Žák se na tuto zkoušku hlásí sám v termínu od 1. do 15. ledna 2018 na www.vpz.cermat.cz. Zkoušku bude konat na jedné z padesáti spádových škol.