Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Maturita


Jarní zkušební období
  didaktické testy a písemné práce         bude určeno MŠMT
  ústní zkoušky         od 16.5. - 10.6.2020
Podzimní zkušební období
  didaktické testy a písemné práce         
  ústní zkoušky         Přihláška k maturitní zkoušce      zde   ...


Seznam titulů k ústní maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura 2019/2020 - pro všechny třídy     zde   ...
pro školní rok 2019/20 vypisuji tyto profilové zkoušky     více zde


předmět maturitní okruhy
biologie     okruhy zde   ...
anglický jazyk (jiný než vybraný státní)     okruhy zde   ...
německý jazyk (jiný než vybraný státní)     okruhy zde   ...
francouzský jazyk (jiný než vybraný státní)     okruhy zde   ...
ruský jazyk (jiný než vybraný státní)     okruhy zde   ...
dějepis     okruhy zde    ...
fyzika     okruhy zde   ...
chemie     okruhy zde   ...
informační a komunikační technologie     okruhy zde   ...
matematika     okruhy zde   ...
teorie sportovní přípravy - pro obor TEV     okruhy zde   ...
teorie sportovní přípravy - pro obor SP     okruhy zde   ...
základy společenských věd     okruhy zde   ...
zeměpis     okruhy zde   ...


Žák z této nabídky vybírá povinně dva různé předměty, nepovinně může zvolit maximálně dva další předměty. Zkouška probíhá ústní formou. U všech předmětů je doba zkoušky 15 min. - příprava a 15 min. - vlastní ústní zkouška.

Od školního roku 2016/2017 není matematika+ maturitní zkouškou. Žák se na tuto zkoušku hlásí sám v termínu od 1. do 15. ledna 2018 na www.vpz.cermat.cz. Zkoušku bude konat na jedné z padesáti spádových škol.