Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Projekty


¤Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje
  Zkrácený název projektu: IKAP
  Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
  Období realizace: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020
  Číslo výzvy: 02_16_034
Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)


¤ Výzva č. 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování    zde ...

¤ Výzva č. 56    zde ...

¤ Info o projektu OPVK SČK    zde ...¤ Prezentační stránky P4    zde ...¤