Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Sekretariát


sekretářka:  Radka Čermáková

telefon:                312 660 398

e-mail:                sgsekretariat@sgagy.cz
- omlouvání studentů buď telefonicky nebo na e-mail

- přepojování do jednotlivých kabinetů

- sekretariát najdete v budově U 2-2 - viz plánek školy