Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

4-leté studium


obor 79-41-K/41 - Gymnázium

          kombinovaná třída - všeobecné zaměření a zaměření s rozšířenou výukou TEV


obor 79-42-K/41 - Gymnázium se sportovní přípravou ¤   více zde