Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

8-leté studium


obor 79-41-K/81 - Gymnázium

          1 třída - všeobecné zaměření

          1 třída - zaměření s rozšířenou výukou TEV