Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Atletika


A.C. TEPO Kladno, Atletický stadión Sletiště


     Sportovců 456, Kladno - Rozdělov


     E-mail:   atletika.kladno@seznam.cz


     Internet:   atletika.kladno.cz