Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Dokumenty školy


školní řád - aktualizace listopad 2020    zde   ...

provozní řád skříňkové šatny     zde   ...


info PČR k problematice útoků na školách     zde   ...
nabídka volitelných předmětů pro budoucí 3. ročníky    zde   ...


nabídka volitelných předmětů pro budoucí 4. ročníky     zde   ...

žádosti a formuláře

    přihláška k ústní MZ     zde   ...

    žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v rámci PČ MZ výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky     zde   ...

    potvrzení o studiu     zde   ...

    žádost o uvolnění     zde   ...

    žádost o změnu studijního oboru    zde   ...

    žádost o prodloužení zkouškového období    zde   ...

    žádost o opakování ročníku    zde   ...

    žádost o přerušení studia    zde   ...

    žádost o změnu semináře    zde   ...

    souhlas rodičů s výdělečnou činností nezletilého    zde   ...

    plnění studijních povinností    zde   ...

    záznam o úrazu    zde   ...

    informace ke školnímu úrazu žáků    zde   ...

    hodnocení bolestného    zde   ...

    uplatnění požadavku na náhradu újmy    zde   ...

    pravidla, bezinfekčnost, odpovědnost při LSK    zde   ...

    pravidla, bezinfekčnost, seřízení lyží a odpovědnost při ZVK    zde   ...
zásady individuálního výukového rozvrhu    zde   ...

zásady plánu úpravy studia - uvolnění studenta z výuky    zde   ...

povinnosti žáka studijního oboru - sportovní příprava    zde   ...

refundace studenstkého jízdného

           žádost + poučení    zde   ...