Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Jídelna


vedoucí jídelny:   pí Ivana Klápštová

- každý student, který zaplatí obědy hotově, dostává písemné potvrzení o zaplaceníPozor změna účtu - od 01.12.2018 nový účet pro inkasní platbu stravného.

Účet : 115-8281670217/ 0100
Prosíme tuto změnu do 30.11.2018 provést.přihláška ke stravování     zde   ...


souhlas s inkasem    zde   ...
www.strava.cz

- možnost objednávání obědů po internetu

- přihlašovací údaje získáte u vedoucí školní jdelny
telefon:                312 660 546

e-mail:                sgjidelna@sgagy.cz