Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Klasifikační období 2019/2020


    2. pololetí


    řádné - do 30. června 2020

    v případě neklasifikace - do 31. srpna 2020

    individuální studijní plány - do 31. srpna 2020

    opravné zk. na základě žádosti řediteli školy (vyjímečně) - do 30. září 2020

Klasifikační období 2020/2021


    1. pololetí


    řádné - do 28. ledna 2021

    v případě neklasifikace - do 31. března 2021

    individuální studijní plány - do 30. června 2021    2. pololetí


    řádné - do 30. června 2021

    v případě neklasifikace - do 31. srpna 2021

    individuální studijní plány - do 31. srpna 2021

    opravné zk. na základě žádosti řediteli školy (vyjímečně) - do 30. září 2021