Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Maturitní zkouška 2021/2022


Aktuální úpravy k maturitní zkoušce v roce 2021

podrobnosti naleznete     zde ...


Nové termíny didaktických testů 2021

24., 25. a 26. května 2021

Termíny ústních maturitních zkoušek 2021

4.A, 4.D termín: 1. - 2. červen 2021

VIII.A, VIII.B termín: 3. - 4. červen 2021PŘEDCHOZÍ INFO

Sdělení ředitelky školy k maturitní zkoušce ve školním roce 2020/2021 a k výuce posledních ročníků oborů vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2020/2021     zde   ...

MŠMT představilo detaily k maturitám a závěrečným zkouškám     zde   ...

Podmínky konání společné a profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny dle § 78 a 79 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a v souladu s platnými předpisy.
Společná část:


Ve společné části jsou povinné 2 zkoušky:

Český jazyk a literatura – didaktický test o délce 85 minut
Cizí jazyk (z nabídky anglický, německý, francouzský, ruský) – didaktický test o délce 110 minut nebo matematika – didaktický test o délce 135 minut.


Žáci si mohou v rámci společné části zvolit až 2 nepovinné zkoušky z nabídky:

Matematika rozšiřující – didaktický test o délce 150 minut
Cizí jazyk – další cizí jazyk z výše uvedené nabídky


Hodnocení zkoušek společné části: uspěl (a) – neuspěl (a)


Termíny didaktických testů zůstávají původní: 3. - 5. května.

Profilová část:


Český jazyk

Ústní zkouška z českého jazyka
Žáci si vylosují příslušný pracovní list z 20 literárních děl z vlastního seznamu (vychází ze školního seznamu 60 děl). Maturanti musí odevzdat vlastní seznam nejpozději do 31. 3. pro jarní termín a do 30. 6. pro podzimní termín.


Cizí jazyk

Ústní zkouška z cizích jazyků
Žáci si losují z 20 pracovních listů.
Všechny profilové zkoušky jsou hodnoceny známkami (1 – 5).


Další dvě povinně volitelné profilové zkoušky (seznam předmětů viz níže) .
Profilové zkoušky budou probíhat ústní formou (15 minut příprava, 15 minut zkouška).
Až 2 nepovinné zkoušky, které si v případě zájmu zvolí student ze stejné nabídky předmětů.

Přihlášky ke zkouškám obdrží studenti ve škole a odevzdají je do 1. prosince 2020.


Další předměty profilové části maturitní zkoušky:


• Anglický jazyk – forma: ústní zkouška před zkušební komisí
• Německý jazyk – forma: ústní zkouška před zkušební komisí
• Francouzský jazyk – forma: ústní zkouška před zkušební komisí
• Ruský jazyk – forma: ústní zkouška před zkušební komisí
• Matematika – forma: ústní zkouška před zkušební komisí
• Fyzika – forma ústní zkouška před zkušební komisí
• Chemie – forma: ústní zkouška před zkušební komisí
• Biologie – forma: ústní zkouška před zkušební komisí
• Dějepis – forma: ústní zkouška před zkušební komisí
• Zeměpis – forma: ústní zkouška před zkušební komisí
• Základy společenských věd – forma: ústní zkouška před zkušební komisí
• Informační a komunikační technologie – forma: ústní zkouška před zkušební komisí
• Teorie sportovní přípravy – forma: ústní zkouška před zkušební komisí


V případě volby 4 povinných zkoušek v profilové části, lze podle § 81 odstavec 7 školského zákona jednu povinnou profilovou zkoušku konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž lze použít i pro jednu nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky.


1 - 2 nepovinné zkoušky


Forma zkoušek: jako u povinných zkoušek, není-li uvedeno jinak.


Cizí jazyk (jiný než v povinné části) forma: ústní zkouška před zkušební komisí.


Všechny ostatní předměty pro povinné zkoušky (mimo český jazyk a literaturu) - forma: ústní zkouška před zkušební komisí.


• Estetická výchova hudební (praktická a ústní zkouška)
• Estetická výchova výtvarná (obhajoba předem vypracované maturitní práce a ústní zkouška)
Témata jednotlivých zkoušek, které jsou součástí tohoto určení, naleznete níže.

V Kladně dne 23. 10. 2020          Mgr. Květoslava Havlůjová - ředitelka školyVíce informací na:     zde   ...
Seznam titulů k ústní maturitní zkoušce z předmětu Český jazyk a literatura 2020/2021 - pro všechny třídy     zde   ...
předmět maturitní okruhy
biologie     okruhy zde   ...
anglický jazyk (jiný než vybraný státní)     okruhy zde   ...
německý jazyk (jiný než vybraný státní)     okruhy zde   ...
francouzský jazyk (jiný než vybraný státní)     okruhy zde   ...
ruský jazyk (jiný než vybraný státní)     okruhy zde   ...
dějepis     okruhy zde    ...
fyzika     okruhy zde   ...
chemie     okruhy zde   ...
informační a komunikační technologie     okruhy zde   ...
matematika     okruhy zde   ...
teorie sportovní přípravy - pro obor TEV     okruhy zde   ...
teorie sportovní přípravy - pro obor SP     okruhy zde   ...
základy společenských věd     okruhy zde   ...
zeměpis     okruhy zde   ...
HV, VV - nepovinné předměty     okruhy zde   ...