Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Studijní obory


žáky z 5. ročníků ZŠ do osmiletého gymnázia:

79-41-K/81 všeobecné studium, všeobecné studium s rozšířenou výukou TV


žáky z 9. ročníků ZŠ do čtyřletého gymnázia:

79-41-K/41 všeobecné studium všeobecné studium s rozšířenou výukou TV

79-42-K/41 všeobecné studium se zaměřením na sportovní přípravu