Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Pro studenty


Seznam učebnic pro studium na vyšším gymnázium

seznam     zde   ...Zkoušky Cambridge English


více naleznete    zde   ...Matematika pro kvintu

Rovnice v součinovém tvaru    zde   ...
Výsledky rovnice v součinovém tvaru    zde   ...
Rovnice v podílovém tvaru    zde   ...
Výsledky rovnice v podílovém tvaru    zde   ...
Nerovnice v součinovém tvaru    zde   ...
Výsledky nerovnice v součinovém tvaru    zde   ...
Nerovnice v podílovém tvaru    zde   ...
Výsledky nerovnice v podílovém tvaru    zde   ...


Matematika pro 1.A

Číselné obory     zde   ...
Intervaly    zde   ...
Absolutní hodnota a množiny     zde   ...


Matematika pro 2.A,D

Planimetrie - opakování     zde   ...
Planimetrie - DU    zde   ...
Planimetrie – konstrukční úlohy    zde   ...
Zobrazení    zde   ...


Matematika pro 4.A,D

Stereometrie    zde   ...


Seminář z deskriptivní geometrie

Mongeovo promítání    zde   ...


Seminář z matematiky 3.- 4. ročník, septimy - oktávy

Seminář - rovnice s parametrem    zde   ...
Seminář - komplexní čísla    zde   ...


Cvičení z matematiky 4. ročník

Cvičení - kombinatorika     zde   ...
Cvičení - goniometrie    zde   ...
Cvičení - rovnice, nerovnice, výrazy, funkce    zde   ...
Maturitní příklady – Funkce 1    zde   ...
Maturitní příklady – Funkce 2    zde   ...
Maturitní příklady – Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika    zde   ...
Maturitní příklady – Goniometrie, planimetrie a stereometrie4    zde   ...
Pravděpodobnost     zde   ...
Statistika     zde   ...
Číselné obory     zde   ...
Algebradické výrazy     zde   ...
Rovnice a nerovnice     zde   ...


Příklady pro přijímací zkoušky na VŠ z matematiky 4. ročník, oktávy

Cvičení - analytika    zde   ...
Cvičení - goniometrie    zde   ...
Cvičení - komplexní čísla    zde   ...
Cvičení - posloupnosti    zde   ...
Cvičení - exponenciální    zde   ...
Cvičení - kombinatorika    zde   ...
Cvičení - logaritmus    zde   ...
Cvičení - rovnice, nerovnice, výrazy    zde   ...
Teorie - komplexní čísla     zde   ...


Povinné pomůcky na hodiny zeměpisu :

1. ročníky vyšší gymnázium

- učebnice - Geografie, fyzickogeografická část. Demek, SPN
- Školní atlas světa, Kartografie Praha, sešit dle vlastního výběru

2.ročníky vyšší gymnázium

- učebnice - Makroregiony světa. Bičík, Anděl, Česká geografická společnost
- Školní atlas světa, Kartografie Praha, sešit dle vlastního výběru

3. ročníky a semináře VKZ

- Školní atlas světa, Kartografie Praha, sešit dle vlastního výběru