Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Rada školy


    rada rodičů:

         Ing. Eva Voňavková - sgvonavkova@sgagy.cz    za zřizovatele:

         Mgr. Zuzana Malá

         Bc. Zdeněk Syblík


    za rodiče:

         Mgr. Šárka Třísková

         Antonín Routa


    za školu:

         Mgr. Ilona Mašková

         Mgr. Marta Nekužová