Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Přijímací řízení


- správní spis vedený o uchazeči je přístupný před vydáním správního rozhodnutí v kanceláři zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost

- uchazeč potvrdí svůj úmysl studovat na škole odevzdáním zápisového lístku