Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Obor sportovní příprava


obor 79-42-K/41 - sportovní příprava


atletika

- 20m letmo

- 30m z nízkého startu

- 50m z nízkého startu

- 10-ti skok (levá, pravá)

- hod na dálku kriketovým míčkem ( hod medicinbalem 2kg v hale)out

- 1500 m ( člunkový běh 3x 10x 50m v hale v případě nepřízně počasí)


Poznámka:

    Každý okruh disciplín, má stanoven index jednotlivých testů pro stanovení zaměření sportovní přípravy (např. zaměření - sprinty, skoky, hody, běhy, víceboje...). Dále je přihlíženo k zájmu a výkonnosti uchazeče v určitém okruhu disciplín.



hokej

1. speciální testy na ledě

2. podle podkladů spolupracujícího oddílu HC Rytíři Kladno pokyny k organizaci

- testy provádíme na upraveném ledě po rozcvičení
- intervaly mezi jednotlivými testy jsou libovolné - závisí také na subjektivních pocitech hráčů
- při zjevném porušení pravidel je nutné test opakovat
- jeden test lze opakovat maximálně 2x po sobě /zaznamenáváme pouze nejlepší čas/


popis jednotlivých testů:

1. Illinois agility bez kotouče – motorické testy na ledě -  video


2. Illinois agility s kotoučem – motorické testy na ledě -   video


3. vedení kotouče jízdou vpřed a vzad – slalom (test obratnosti).



    Tento test provádíme na kruhu pro vhazování, jehož rozměry jsou stanoveny pravidly bez ohledu na velikost hřiště. Čtyři kužele /č.1, 2, 3, 4/ jsou rozmístěny po obvodu kruhu pro vhazování tak, že svírají mezi sebou pravý úhel /jsou do kříže/. Pátý kužel /č. 5/ je umístěn přesně ve středu kruhu – na bodu pro vhazování. Při slalomu je pohyb s kotoučem do středu kruhu popředu a ven z kruhu pozadu.

4. dovednostní test – trestné střílení, každý má dva pokusy

5. hra na malém prostoru 3 – 3 (4 – 4)



judo

1. speciální připravenost:

- techniky juda


2. obecná připravenost:

- hod plným míčem (cm)

- skok daleký z místa (cm)

- hloubka předklonu (cm)

- sed - leh (počet - 120 vteřin)

- kliky ležmo (počet - 30 vteřin)

- opakované přednosy (počet - 30 vteřin)

- opakované shyby (počet - 30 vteřin)

- výskoky na překážku (počet - 30 vteřin)

- překážková dráha (vteřiny)

- boční rozštěp (cm)



plavání

1. Vytrvalostní disciplína 400VZ (měření na čas)

2. Všestrannost 200PZ (měření na čas)

3. Libovolný plavecký způsob na 100 m (měření na čas)

4. Flexibilita


poznámka: Podle bodové škály, (z MČR žactva) se rozdělí body. Nejvyšší možná hodnota je 90 bodů + body za výsledek na MČR žactva (10bodů = mistr ČR).




volejbal

test somatických předpokladů

- váha

- výška

- dosah ve stoje jednoruč

test pohybových schopností

- dosah ve výskoku s rozběhem

- čistý výskok (z místa)

- skok z místa (kotoul vpřed)

- hod 1 kg medicimbalem z kleku jednoruč

- běh 6 míčů - vějíř (E-test)

test volejbalových dovedností

- odbíjení obouruč vrchem

- odbíjení obouruč spodem

- spodní (vrchní) podání

- útočný úder - technika smeče

- herní kombinace (přihrávka, nahrávka, lob)



- každá oblast tvoří třetinu celkového bodového ohodnocení (talent tvoří 4% celého přijímacího řízení)