Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Výsledky soutěží 2018/2019


In-line - 2x první místo, 3x druhé místo a 2x třetí místo