Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Kde najdete třídu 2020/2021


třída učebna pavilon třídní učitel
prima A 24 U 1-1 Mgr. Světlana Stiegerová
prima B 41 U 2-2 Mgr. Kateřina Kolafová
sekunda A 64 U 2-2 Ing. Martina Dávidíková
sekunda B 45 U 2-2 Mgr. Kamila Mayerová
tercie A 105 MVD Mgr. Zuzana Sýkorová
tercie B 44 U 2-2 Mgr. Iva Poštová
kvarta A 40 U 2-2 RNDr. Hana Vokounová
kvarta B 62 U 2-2 Mgr. Kateřina Dingová
kvinta A 108 MVD Mgr. Kateřina Karasová
kvinta B 16 U 1-1 Mgr. Olga Kačenková
sexta A 55 U 2-2 Mgr. Marta Nekužová
sexta B 65 U 2-2 Mgr. Ilona Mašková
septima A 23 U 1-1 PhDr. Šárka Jasenovská
septima B 54 U 2-2 Mgr. Ivana Kaňková
oktáva A 13 U 1-1 Mgr. Lenka Minaříková
oktáva B 27 U 1-1 PaedDr. Eva Šídová
1. A 96 MVD Mgr. Irena Štemberová
1. D 107 MVD Mgr. Dana Holá
2. A 100 MVD Mgr. Jan Šátek
2. D 97 MVD Mgr. Markéta Petrášková
3. A 61 U 2-2 Mgr. Yvona Bruknerová
3. D 106 MVD Mgr. Marek Vašák
4. A 60 U 2-2 Hana Osvaldová DiS.
4. D 43 U 2-2 Mgr. Simona Vejvodová