Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Vedení školy


ředitelka školy


Mgr. Květoslava Havlůjová

  +420 312 660 398 + linka 38                   sghavlujova@sgagy.czzástupce ředitelky pro pedagogickou činnost


Mgr. Iva Ševčíková

  +420 312 660 398 + linka 36    sgsevcikova@sgagy.czzástupce ředitelky pro sportovní přípravu


Ing. Jiří Kuchler ml.

  +420 312 660 398 + linka 37    sgkuchler@sgagy.cz