Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

Vybavení školy


     >>   speciální učebny chemie, biologie a fyziky

     >>   2 počítačové učebny

     >>   4 učebny s interaktivní tabulí

     >>   jazykové učebny

     >>   posluchárna

     >>   2 tělocvičny + speciální tělocvična

     >>   posilovna