Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 

DUMY


  Anglický jazyk  
  Anglická konverzace pro II.stupeň – vybrané okruhy slovní zásoby + reálie                STÁHNOUT 
  Doplňující cvičení k učebnicím Challenges - 1, 2, 3    STÁHNOUT 
  Doplňující cvičení k učebniciím NEW OPPORTUNITIES PRE- INTER , INTER    STÁHNOUT 
  Biologie  
  Flóra    STÁHNOUT 
  Fauna    STÁHNOUT 
  Člověk, geologie    STÁHNOUT 
  Český jazyk a literatura  
  Jazyk a sloh    STÁHNOUT 
  Vývoj literatury 1    STÁHNOUT 
  Vývoj literatury 2    STÁHNOUT 
  Francouzský jazyk  
  Doplňkové studijní materiály pro výuku francouzštiny    STÁHNOUT 
  Fyzika  
  Fyzikální veličiny    STÁHNOUT 
  Laboratorní úlohy 1    STÁHNOUT 
  Laboratorní úlohy 2    STÁHNOUT 
  Chemie  
  Anorganická chemie    STÁHNOUT 
  Anorganická chemie    STÁHNOUT 
  Obecná chemie    STÁHNOUT 
  Informační a komunikační technologie   
  Teorie č. 1     STÁHNOUT 
  Teorie č. 2    STÁHNOUT 
  MS Word 2003, 2007    STÁHNOUT 
  MS Excel 2003, 2007    STÁHNOUT 
  Prezentace, foto, video    STÁHNOUT 
  MS Access 2003, 2007, HTML    STÁHNOUT 
  Matematika  
  Funkce, rovnice a nerovnice    STÁHNOUT 
  Geometrie a trigonometrie    STÁHNOUT 
  Maturitní shrnutí    STÁHNOUT 
  Německý jazyk  
  Vybrané okruhy gramatiky - výklad a procvičení     STÁHNOUT 
  Teorie sportovní přípravy  
  Biologické zásady ST    STÁHNOUT 
  Historie TK    STÁHNOUT 
  Sport a výchova    STÁHNOUT 
  Výchovy  
  Doplňkové studijní materiály k výuce hudební výchovy     STÁHNOUT 
  Doplňkové studijní materiály k výuce ZSV a občanské výchovy    STÁHNOUT 
  Dějiny umění 20.stol    STÁHNOUT 
  Zeměpis  
  Obecná geografie    STÁHNOUT 
  Geografie mimoevropských regionů     STÁHNOUT 
  Geografie Evropy     STÁHNOUT