Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

3.D v Poslanecké sněmovně

Dne 6.3. se třída 3.D vypravila na výlet do Poslanecké sněmovny ČR. Společnou cestu autobusem a metrem jsme absolvovali bez větších obtíží, nakonec jsme na místo dorazili s předstihem. Měli jsme tedy čas se rychle občerstvit, pak už jsme byli připravení nasávat nové informace. Nejprve jsme zhlédli krátké video o vývoji Poslanecké sněmovny, hned na to nás čekala také kontrola s detektory kovu, naštěstí nám ze skupiny nikoho neodebrali a mohli jsme pokračovat spolu dále.
Poté se nás ujal pan poslanec Vojtěch Munzar a představil nám náplň své práce a popsal, jak takový den ve sněmovně probíhá. Jeden z našich spolužáků položil solidní základy pro možnou budoucí kariéru v politice, když byl vyzván, aby přednesl svůj výrok u řečnického pultu.
Některé žáky trochu mrzelo, že nepotkali naživo některé další politiky, výlet jsme si ale přesto všichni moc užili. Děkujeme panu poslanci a všem dalším, kteří tuto exkurzi zajistili.

Jana Bosněžkiová, 3.D

Následující

Další aktuality