Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Erasmus

Akreditace Erasmus+

Program Erasmus+ je evropský vzdělávací program, který poskytuje mnoho příležitostí pro naše studenty, učitele a pracovníky ve vzdělávání. Jeho hlavním cílem je podpora mobility, mezinárodní spolupráce a rozvoje dovedností v rámci evropského vzdělávacího prostoru.

Získání akreditace Erasmus+ je nezbytným krokem pro zapojení naší školy do programu. Tato akreditace potvrzuje, že naše škola splňuje určité standardy a závazky vyžadované programem Erasmus+. Otevírá nám dveře k mnoha výhodám, včetně finanční podpory pro naše mezinárodní projekty, poskytnutí stipendií pro naše studenty a možností spolupráce s partnerskými školami v Evropě.

V žádosti jsme popsali naši školu, její cíle a zaměření v oblasti vzdělávání. Dále jsme předložili podrobný plán našich mezinárodních aktivit, včetně návrhu spolupráce s partnerskými školami. 

Program Erasmus+ klade důraz na rovnost, inkluzi, podporu různorodosti a evropské sounáležitosti, digitální transformaci a boj proti klimatickým změnám. 

Projekty Erasmus+