Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Stravování

Jídelna

Od 1.9.2023 bude navýšena cena stravného z důvodu cen potravin. Prosíme o kontrolu a případné navýšení finančního limitu inkasních plateb.

Stravné od 1.9.2023

Kategorie 11-14 let ….38 Kč/limit 23 – 50Kč

Kategorie od 15ti let ….40 Kč/limit 24 – 54Kč

Zaměstnanci ….40 Kč

Ivana Klápštová

Vedoucí jídelny

Bankovní účet

Pozor změna účtu - od 01.12.2018 nový účet pro inkasní platbu stravného.

Účet: 115-8281670217/ 0100

www.strava.cz

Možnost objednávání obědů po internetu