Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Maturita

Rozpis maturitních zkoušek

Informace k maturitním zkouškám 2023

TERMÍNY PROFILOVÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK

PÍSEMNÁ ČÁST profilové maturitní zkoušky:  
 
ÚSTNÍ ČÁST profilové maturitní zkoušky:
  • 4.A, 4.D –  16. – 19. 5. 2023 (úterý – pátek)
  • VIII.A, VIII.B – 22. – 24. 5. 2023 (pondělí – čtvrtek)

Maturita 2023 - aktuální informace

Maturitní zkouška 2023

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Cílem společné části je ověřit očekávané vědomosti a dovednosti ve zkušebních předmětech, které definuje školský zákon. V profilové části školy mohou ověřovat odborné vědomosti a dovednosti žáků v souladu s oborovou profilací školy. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části zkoušky. Společná část Ve společné části

Maturitní zkouška se v roce 2023 bude konat v prvním květnovém týdnu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, veznění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné částimaturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023 od úterý 2. května 2023 do pátku 5. května 2023.