Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Maturita

Maturita 2024 - aktuální informace

Maturitní zkouška 2023/2024

Podmínky konání společné a profilové části maturitní zkoušky jsou stanoveny dle § 78 a 79
zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a v souladu s platnými předpisy.

Informace k maturitním zkouškám 2024