Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Sport

Studenti si mohou vybírat z těchto kmenových sportů