Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

O škole

Sportovní Škola (původní název) zahájila svoji činnost 1. 9. 1984 v novém areálu v Kladně na Sítné. Škola byla koncipována jako dvojstupňová, skládající se z 2. stupně ZŠ a gymnázia. Sportovní Škola v Kladně byla jedinou školou v republice, která zajišťovala pouze jediný sport – atletiku, avšak od roku také 1990 basketbal a judo, o rok později přibylo plavání. V roce 2004 nahradil basketbal hokej a o jedenáct let později, v roce 2015 byl mezi sporty zařazen volejbal. Po listopadu 1989 se z důvodu změny politicko-ekonomických podmínek začala škola transformovat ve čtyřleté gymnázium a víceleté gymnázium se sportovním a všeobecným zaměřením. 

Od školního roku 1993/94 byli ke studiu přijímáni v rámci přijímacího řízení pouze žáci pro obory s osmiletým studijním zaměřením. Počínaje školním rokem 1996/97 nese škola název Sportovní gymnázium a Gymnázium, Kladno. Přijímací řízení pro rok 2001/2002 bylo poznamenáno nařízením MŠMT ČR o zrušení osmiletého oboru Sportovní příprava. Na základě příslušného nařízení byly otevřeny v tomto školním roce pouze dvě třídy osmiletého všeobecného studia, současně se však zdařilo otevřít dvě třídy studia čtyřletého: jednu třídu všeobecného studia a jednu třídu, v níž studovali žáci oboru Sportovní příprava a žáci studia všeobecného. Současně s tím zažádala škola o povolení k otevření všeobecného studia s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Počínaje školním rokem 2005/2006 nese škola název Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103.  Naše gymnázium zajišťuje vzdělání v osmiletém oboru (dvě třídy různého zaměření), v oboru čtyřletém (1 třída)  a  oboru čtyřletém  se sportovní přípravou (jedna třída s 5 kmenovými sporty: atletika, hokej, volejbal, judo a plavání).