Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Školní poradenské pracoviště

Výchovné poradkyně

PhDr. Ivana Kimlová

Výchovný poradce

Ing. Martina Dávidíková

Výchovný poradce

Školní metodik prevence

Mgr. Jakub Krása

Školní metodik prevence​

Školní psycholožky

Mgr. Denisa Mouchová

Psycholog & Kouč

  • Problematika speciálních vzdělávacích potřeb a školní úspěšnosti
  • Koučování a seberozvoj
  • Poradenství a konzultace pro učitele
  • Pondělí 14:30 – 17:30
  • Středa 15:00 – 18:00
  • Po dohodě možné i jiné termíny a on-line 

Mgr. Jana Motyčková

Psycholog

  • Psychologické poradenství pro žáky a rodiče
  • Řešení náročných situací a krizová intervence
  • Konzultační hodiny po dohodě