Sportovní gymnázium,

  Kladno, Plzeňská 3103
  tel.: 312 660 398
  e-mail: sgagy@sgagy.cz

 
podrobnosti     zde   ...
Zimní Srdíčkové dny na sgagy

Ve dnech 4. 12. – 17. 12. 2018 proběhne i na naší škole celostátní sbírková akce na podporu nadace Život dětem a Fond Sidus. Sbírkové předměty si předem můžete prohlédnout na webových stránkách školy a zakoupit ve vestibulu každý den v době 10.45-11.00 a 12.40-12.55. Protože se příspěvky vybírají do zapečetěných kasiček, připravte si, prosím, peníze přesně (můžete věnovat samozřejmě i více, než je základní cena předmětů). Studenti 3. D, kteří budou při akci pomáhat, nemohou peníze rozměňovat a ani vracet.
Děkujeme všem, kteří přispějí na dobrou věc – na zdraví dětí.
Za pořadatele akce Ivana KimlováOznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

     Oznamujeme, že ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO - data protection officer) jmenován pro naši školu (školské zařízení):
PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D., e-mail: gdpr@skacelik.cz.

    

Suplování


                     


    
         

       
         
         
         

        Quest - Víš_kudy_chodíš  

                      Questing

  Zvonění


  •         0. hodina      7:20  -  8:05
  •         1. hodina      8:10  -  8:55
  •         2. hodina      9:05  -  9:50
  •         3. hodina     10:00 - 10:45
  •         4. hodina     11:00 - 11:45
  •         5. hodina     11:55 - 12:40
  •         6. hodina     12:55 - 13:40
  •         7. hodina     13:45 - 14:30
  •         8. hodina     14:35 - 15:20
  •         9. hodina     15:25 - 16:10
  •       10. hodina     16:15 - 17:00
  Vsevjednom.cz