Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Obory

8-leté studium

Obor 79-41-K/81 – Gymnázium

          1 třída – všeobecné zaměření

          1 třída – zaměření s rozšířenou výukou TEV

4-leté studium

Obor 79-41-K/41 – Gymnázium

  • kombinovaná třída – všeobecné zaměření a zaměření s rozšířenou výukou TEV

Obor 79-42-K/41 – Gymnázium se sportovní přípravou