Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Kontakt

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

IČ: 61894737
Adresa: Plzeňská 3103, 272 01 Kladno
Telefon: +420 312 660 398
Ředitelka školy: sghavlujova@sgagy.cz
Ostatní pošta: sgagy@sgagy.cz
ID datové schránky: nstw7zp
Č. BÚ:  2187330227/0100
Zřizovatel: Středočeský kraj

Plánek školy

Studijní oddělení a podatelna


Úřední hodiny:
PONDĚLÍ – ČTVRTEK 8:00 – 12:00 hod.

Elektronická podatelna:

Hlavní adresa elektronické podatelny: SGPKL@kr-s.cz (platná od 1. 1. 2015) je určena pouze pro příjem elektronických podání úředního charakteru. Úřední dokument, zaslaný na tuto adresu, musí obsahovat identifikaci odesílatele včetně uvedení poštovní adresy odesílatele přímo v textu podání.
Zaběhnutá adresa sgagy@sgagy.cz. zůstává dále v provozu, ale pouze na běžnou e-mailovou korespondenci. Zpráva na tuto adresu nebude zpracovávána jako podání, nedostane identifikační značku atd. Přesto bude vyřízena a předána příslušné osobě, pokud toto bude ze zprávy zřejmé.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.    zde   …
Pověřenec v rámci GDPR: PaeDr. Pavel Skácelík, PhD. Kontakt: gdpr@skacelik.cz