Ikony (2)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)
Ikony_phone

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Rodičovská rada Sportovního gymnázia Kladno, z.s.

Příspěvek do rodičovské rady prosíme uhradit do konce kalendářního roku

V letošním šk. roce 2022/2023 se vybírá příspěvek ve výši 600 Kč/na studenta.

Prosíme o úhradu do konce kalendářního roku 2022 bezhotovostně na účet Rodičovské rady Sportovního gymnázia, z.s.:

51-5526100287/0100

Do poznámky je třeba uvést celé jméno studenta vč. třídy, kterou navštěvuje.

QR Platba

Nezapomeňte změnit v poznámce Jméno a Příjmení studenta + třídu, kterou navštěvuje

Výbor spolku

  • Ing. Voňavková Eva
  • Mgr. Štemberová Irena 
  • Šerá Lucie