Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Klasifikační období

Klasifikační období 2023/2024

1. pololetí

Řádné – do 30. ledna 2024

V případě neklasifikace – do 31. března 2024

Individuální studijní plány – do 30. června 2024

2. pololetí

Řádné – do 30. června 2024

V případě neklasifikace – do 31. srpna 2024

Individuální studijní plány – do 31. srpna 2024

Opravné zk. na základě žádosti řediteli školy (vyjímečně) – do 30. září 2024