Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Creativity and Motivation in the Classroom with Teacher Language Development

V Easy School of Languages ve Vallettě na Maltě

2-týdenní metodický kurz pro učitele angličtiny zaměřený na rozvoj kreativity  a podporu motivace k učení ve třídě, jazykové dovednosti, výslovnost, konverzace, storytelling aj. Setkání učitelů z Itálie, Španělska, Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky.

Kontakty navázané v tomto kurzu pokračují v partnerství škol formou spolupráce na společných projektech se studenty. (Maďarsko, Polsko)

Následující

Další aktuality