Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Erasmus+ projekt, Travel around the world in 80 days – přehled

Přehled projektu

První den - přivítání, práce a pravidla společných aktivit, bruslení, volejbal, práce v týmech

Druhý den - prohlídka Prahy a společné opékání buřtů

Třetí den - práce na projektu, sportovní aktivity, tvorba glóbu

Čtvrtý den - opičí dovednostní dráha a práce na týmových prezentacích

Pátý den - zhodnocení první poloviny projektu, rozloučení a závěrečný oběd

Následující

Další aktuality