Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Historická exkurze Praha

9. 3. 2022 se studenti semináře z dějepisu zúčastnili historické exkurze v Praze. Po prohlídce národního divadla jsme zamířili do ulic Nového a Starého Města. Při jednotlivých zastaveních nám jednotliví studenti ozřejmili ve svých referátech historii zajímavých míst v Praze. Díky těmto referátům, které studenti bravurně připravili, byla exkurze velmi přínosná a úspěšná. Budeme se těšit na nějaké další putování nejen po našem hlavním městě.


Jakub Krása, Lukáš Pištěk

Následující

Další aktuality