Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje
Zkrácený název projektu: IKAP
Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655
Období realizace: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2020
Číslo výzvy: 02_16_034
Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)

Následující

Další aktuality