Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Intenzivní kurz všeobecné angličtiny s důrazem na přípravu na mezinárodní zkoušky IELTS

Kurz byl zaměřen na všeobecný rozvoj anglického jazyka na úrovni C1 s důrazem na metodologii IELTS zkoušek. Během dopoledního bloku hodin jsme se zaměřovali na orientaci v textu, poslech a psaní. Odpolední hodiny byly určeny konverzaci. Závěr kurzu byl vyhrazen pro samotnou zkoušku, kde jsme během 1 dne absolvovali všechny 4 bloky (čtení, psaní, mluvení a poslech). Ve večerních hodinách škola pořádala společné akce pro studenty, kde byla možnost pro vytvoření neformálních kontaktů.

Následující

Další aktuality