Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Kombinovaný kurz všeobecné francouzštiny a metodický kurz pro učitele FLE

Dopoledné kurz byl zaměřen na všeobecný rozvoj francouzského jazyka na úrovni C1 – důraz byl kladen na všechny čtyři složky komunikace – mluvení, poslech, čtení, psaní. Odpolední metodický kurz byl vyhrazen pro učitele francouzského jazyka a přinesl zejména obrovské množství inspirace (využití reálií, autentických dokumentů, her apod. Ve večerních hodinách škola pořádala různé akce pro studenty – vaření francouzských jídel, hodiny jógy, degustace vína, pétanque apod.

Následující

Další aktuality