Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Kombinovaný kurz všeobecné němčiny a metodiky výuky v JŠ Dialoge Lindau

Kurz byl rozdělen na hodiny německého jazyka na úrovni C1, kde jsme pracovali na zlepšování našich jazykových schopností ve všech oblastech (čtení, psaní, poslech, mluvení), a na lekce metodiky výuky německého jazyka pro nerodilé mluvčí. Metodika byla zaměřena zvláště na hry ve výuce, sdílení zkušeností a porovnávání výuky v různých zemích a různých školách.

Následující

Další aktuality