Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Maturitní zkouška se v roce 2023 bude konat v prvním květnovém týdnu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,
o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve
znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části
maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023 od úterý 2. května 2023 do pátku 5. května 2023.

Následující

Další aktuality