Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Mezinárodní vědomostní soutěž LIDICE PRO 21. STOLETÍ

Naše gymnázium každoročně dosahuje skvělých umístění, ani letošní 18. ročník nebyl výjimkou.

Soutěže se zúčastnilo 2321 žáků a 135 škol z Čech, Slovenska a Polska.

Naši studenti Marie Šubová, Prokop Hnilička a Jáchym Hašek postoupili do finále za I. kategorii a Vít Novák za kategorii II.

Studenti absolvovali 2 kola náročných testů, jejichž obsahem byly otázky z období Protektorátu Čechy a Morava a vypracovali literární práci na daná témata z tohoto období  s myšlenkovým přesahem do současnosti.

Výsledkem bylo 1. místo v kategorii Zvláštní cena poroty za literární práci pro MARII ŠUBOVOU ze sekundy B a 3. místo v téže kategorii pro PROKOPA HNILIČKU z kvarty B.

Studenti Vít Novák a Jáchym Hašek byli oceněni diplomy za postup do úzkého finále.

Přítomna byla i Česká televize, která s našimi studenty Marií Šubovou a Prokopem Hniličkou natočila rozhovor pro Zprávičky na Déčku, uvedené 25.5.2023 v podvečer. https://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky

Všem jmenovaným blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy!

Následující

Další aktuality