Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Naši studenti v Hrdličkově muzeu člověka

Zájemci o biologii z 3. a 4. ročníku navštívili Hrdličkovo muzeum člověka na PřF UK Praha. Kromě komentované prohlídky muzea, která je zaměřena zejména na fylogenezi člověka, absolvovali i workshop. Ve skupinách si vyzkoušeli práci forenzních antropologů.

Následující

Další aktuality