Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Odznak všestrannosti – Sazka Olympijský víceboj

Z okresního kola si odnášíme celkové prvenství v kategorii družstev a naši žáci skvělá umístění kategoriích jednotlivců.

3 x 1. místo ( družstvo : Vágnerová A. III.A, Zumrová N. III.A, Vítková V. II.A, Jílková P. II.B
Kohout J. II.B, Novák J . , Málek A., Šrámek D. všichni II.A) + B. Gortová II.A D 2009 , J .Klepmíř I.A H 2010)

5 x 2. místo ( K. Mudrová III.A D 2007, V. Vondráček IV.B  H 2007, V. Vítková II.A D 2008, J. Novák II.A H 2008, D. Alföldi   I.A H 2010

5 x 3. místo ( N. Zumrová III. A D 2008, E. Krečová II.B D 2009, M. Škodová I.A D 2010, J.Kohout II.B H 2008, D. David I.A H 2009)

Následující

Další aktuality