Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Organizace školního roku