Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Příspěvek na Rodičovskou radu

Příspěvek na Rodičovskou radu činí stejně jako loni 600,- Kč. Prosíme o zaplacení do 31.10.2023 na
č. ú. 51-5526100287/0100 (do poznámky pro příjemce uvádějte jméno studenta a třídu).
Veškeré informace o RR naleznete na webu školy v sekci Rodičovská rada.
Děkujeme za podporu a spolupráci.

Následující

Další aktuality