Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

V letošním šk. roce 2022/2023 se vybírá příspěvek ve výši 600 Kč/na studenta.

Prosíme o úhradu do konce kalendářního roku 2022 bezhotovostně na účet Rodičovské rady Sportovního gymnázia, z.s.:

51-5526100287/0100

Do poznámky je třeba uvést celé jméno studenta vč. třídy, kterou navštěvuje.

Následující

Další aktuality