Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

Setkání s pamětnicí 2. světové války

Dne 20. 6. 2024 jsme v naší škole měli čest přivítat RNDr. Michaelu Vidlákovou, roz. Lauscherovou (nar. 1936), pamětnici terezínského ghetta z let 1942 – 1945. Setkání se společně s vyučujícími zúčastnili studenti kvarty B, 1. D a 2. D a vyslechli nejdříve výklad o dějinách židovského národa a jejich státu. Poté následovalo vyprávění doktorky Vidlákové o židovské rodině a životě v Praze před válkou a o následném utrpení v táboře Terezín. Celá akce měla velký úspěch, zvláště u těch studentů, kteří  ještě dlouho po oficiálním konci akce už v úzkém kruhu s pamětnicí i organizátorem akce – panem Radkem Hejretem – diskutovali.

Následující

Další aktuality