Ikony (2)
instagram (1)
facebook (1) (1)
englsih
Ikony (1)

Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103

SG Kladno Šablony I OP JAK

CZ.02.02.XX/00/22_003/0002858

Doba realizace projektu: 1.ledna 2023 – 31. srpna 2025

Výše dotace: 3 010 210,-Kč

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků a spolupráce s rodiči žáků. 

Naše škola výše uvedenými aktivitami navazuje na předchozí výzvy projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon.

Věříme, že i současný projekt bude mít pozitivní dopad na naše žáky, pracovníky, ale i na rodiče našich žáků.

Následující

Další aktuality